Dzisiaj jest 24.02.2017.
Jesteś w:    Start arrow Konspekty lekcji wychowawczych
Konspekty lekcji wychowawczych | Drukuj |
Plan metodyczny lekcji wychowawczej w klasie I L.O.Temat: Koleżeństwo i przyjaźń w życiu młodego człowieka

Cele lekcji

Cel główny:

·        ukazanie roli koleżeństwa i przyjaźni

·        uzmysłowienie ,że przyjaźń wymaga pewnego trudu

·        kształtowanie postawy bycia dobrym kolegą

Cele operacyjne:

·        uczeń przekona się, że warto mieć przyjaciela

·        uświadomi sobie cechy dobrego kolegi oraz na czym polega prawdziwa przyjaźń

·        rozwinie postawę empatii w kontaktach międzyludzkich

·        zda sobie sprawę, czego powinien spodziewać się od prawdziwego przyjaciela , ale również co w zamian dawać

·        uzmysłowi sobie, że właściwe przeżywanie koleżeństwa oraz przyjaźni w młodzieńczym wieku jest przygotowaniem do dalszego "dorosłego życia"

Metody : praca w grupach, ranking

Środki dydaktyczne : plansze - duże arkusze papieru, kolorowe kwiaty symbolizujące konkretne osoby,( środek - na wpisanie imienia, płatki na zapisanie cech dobrego kolegi) , kartki A4, samoprzylepne znaczki.

Przebieg lekcji

Faza wstępna : sprawy organizacyjne

Uczniowie wchodzą do klasy i z pudełka wybierają kolorowe szablony kwiatów . Razem siadają te osoby, które mają ten sam kolor. Nauczyciel wita uczniów i przedstawia im temat lekcji. Informuje o pracy w grupach

Faza główna : Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie : Czym jest koleżeństwo i przyjaźń - jakie są istotne cechy przyjaźni ?
 1. Każda grupa otrzymuje dużą kartkę papieru z mazakiem i tworzy dwukolumnową tabelę , wpisując do niej:

Cechy dobrego kolegi

1.

2.

3.

Cechy złego kolegi

1.

2.

3.

Liderzy grup zawieszają arkusze papieru na tablicy i odczytują podane cechy. Następnie nauczyciel zapisuje zebrane cechy na 1 arkuszu dużego papieru i proponuje ranking . Każdy ma dokonać wyboru 3 najważniejszych cech dobrego kolegi i 3 cech złego kolegi, które popiera najbardziej. Każdy przylepia samoprzylepne znaczki - w ten sposób oddając swój głos. Następuje podsumowanie rankingu.

 1. Spróbujemy teraz na wybranych przez siebie - 3-ch kwiatach napisać - imię własne pośrodku, natomiast na płatkach wpisują nam kolejni członkowie grupy nasze cechy. Liderzy grup zbierają kwiaty i przyklejają na dużym arkuszu papieru. Następnie łączą poszczególne kwiaty liniami, które symbolizują przyjaźń w naszej klasie. Powstaje w ten sposób ciekawy plakat klasowy ( w środku wpisujemy nazwę klasy)
 2. Spróbujmy teraz odpowiedzieć sobie na pytania. Każda grupa otrzymuje pytanie i odpowiada pisemnie na kartkach
1 grupa - jak można zdobyć przyjaciół?2 grupa - czego oczekujesz od przyjaciela?3 grupa - jak okazujemy przyjaźń?4 grupa - co najczęściej utrudnia przeżywanie przyjaźni?5 grupa - co nam daje przyjaźń?6 grupa - jak przyjaźń pielęgnować ,by trwała?Faza podsumowująca

Wskazanie uczniom, że koleżeństwo i przyjaźń odgrywają ogromną rolę w życiu każdego człowieka i tego młodego i starszego. Podsumowaniem są też złote myśli napisane na dużych kartkach papieru i wywieszone na tablicy:

"Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia "

( Albert Einstein)

" W miłości - pragniesz by Ci wierzono, w przyjaźni by Cię rozumiano"

( Marcel Achard)

"Czym sen dla ciała, tym przyjaźń dla ducha - odświeża siły -

( Cyceron)

"Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od drugich oczekują, ale nigdy .nie ..... żądają "

( Albert Schweitzer)

 Plan metodyczny lekcji wychowawczej w klasie IIa L.O.Temat: Jak radzić sobie ze stresem ? Cele lekcji:  Uczeń potrafi radzić sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych              sytuacjach. Metoda: pogadanka, odgrywanie scenek, burza mózgówForma: grupowa, zespołowaPomoce dydaktyczne: plansze, instrukcje dla grup, ankieta, kolorowe karteczki,                                      flamastry, tablica               

Przebieg lekcji:

 

Faza prezentacji:

 Uczniowie siadają w kręgu. Wywieszamy plansze (I, II).     Plansza I – definicja stresu    Stres to relacja między umiejętnościami radzenia sobie jednostki                            a wymaganiami stawianymi jej przez otoczenie.      Plansza II – Sposoby unikania nadmiernego stresu:¨      Planowanie czasu pracy, nauki¨      Realistyczne wymagania¨      Zdrowy styl życia¨      Dbanie o przyjaźnie     Plansza III – Metody radzenia sobie ze stresem:¨      Pozytywne myślenie¨      Obrócenie trudnej sytuacji w żart¨      Rozmowa z bliską  osobą¨      Ćwiczenia relaksacyjne¨      Ćwiczenia fizyczne      Stres jest zjawiskiem naturalnym, które towarzyszy wszystkim ludziom w trakcie ich społecznego życia. Istnieje możliwość kontrolowania stresu tak, aby stał się czynnikiem pomocnym i mobilizującym, a nie przytłaczającym i utrudniającym społeczne funkcjonowanie. Człowiek najlepiej funkcjonuje przy optymalnym poziomie stresu. Natomiast źle funkcjonuje nie tylko wtedy, kiedy jest napięty, ale i wtedy, gdy jest znudzony.Rozdanie uczniom ankiet „Odpowiedni dla Ciebie poziom stresu”.

Odpowiedni dla Ciebie poziom stresu

Podkreśl przy każdym z pięciu punktów jedną możliwość, a lub b. Nie staraj się dobrze wypaść. Nie ma tu odpowiedzi dobrych ani złych

Ja zazwyczaj:

  1. Uważam za właściwe odpoczywać od nauki lub pracy jak najczęściej, nie przemęczać się, prowadzić życie towarzyskie.
  2. Poświęcam większość czasu nauce lub pracy, a jeśli marnuję już czas na coś innego, to z poczuciem winy.
  1. Bardzo uważam, żeby się nie spóźniać.
  2. Nie warto się spieszyć, zawsze zdążę.
  1. Jestem dobrym słuchaczem.
  2. Zdarza mi się przerwać komuś w pół zdania, żeby skończyć za niego.
  1. Staram się zawsze nauczyć czegoś nowego.
  2. Nie mam cierpliwości do dokształcania się.
  1. Nienawidzę własnych błędów, ale nie toleruję krytyki.
  2. Traktuję własne błędy i krytykę jako pożyteczną informację na przyszłość.

Wartość każdego stwierdzenia:
1a = 1, 1b = 2, 2a = 2, 2b = 1, 3a = 1, 3b = 2, 4a = 1, 4b = 2, 5a = 2, 5b = 1.

0-4
to przedział skali oznaczający szkodliwe, bardzo niskie napięcie opisane jako apatia i brak motywacji do działania

5-6
oznacza, że Twoje zachowania sprzyjają niskiemu napięciu i jest to zwykły dla Ciebie poziom stresu, z którym dobrze się czujesz, przy wyższym funkcjonujesz nieco gorzej

7-8
oznacza, że najlepiej działasz w sytuacji średniego napięcia i takiego poziomu stresu szukasz, przy wyższym i niższym nie czujesz się dobrze

9
oznacza, że Twoje zachowania sprzyjają wysokiemu napięciu i jest to zwykły dla Ciebie poziom stresu, który lubisz; przy niższym nudzisz się lub zasypiasz

10
to przedział skali oznaczający szkodliwe, bardzo niskie napięcie opisane jako lękowo-agresywna dezorganizacja działania

 

Faza ćwiczeń:

 Uczniowie znają już poziomy stresu i sposoby jego unikania.Dzielimy klasę na  grupy. Każdej grupie przydzielamy kartkę z opisem scenki. Zadaniem jest zastanowienie się w jaki sposób bohaterowie scenek mogą poradzić sobie ze zdenerwowaniem, napięciem, stresem. Sekretarze grup odczytują scenki i propozycje rozwiązania ustalone przez uczniów. Grupa 1Przed klasówką z fizyki Marta nie może się skoncentrować, ma wrażenie, że nic nie umie. W jaki sposób mogłaby zmniejszyć napięcie?Grupa 2Przed uroczystym apelem Kinga, będąca narratorem, poczuła wielką tremę. Co może zrobić, aby trochę mniej się denerwować?Grupa 3Tomek dostał ocenę niedostateczną z historii. Jest z tego powodu przygnębiony. Co może zrobić, aby poprawić sobie nastrój?Grupa 4Ewa nie była na klasówce z języka polskiego. Nie była dobrze przygotowana w wyznaczonym terminie. Chce prosić o zmianę terminu, ale boi się reakcji nauczyciela. Co może zrobić, aby zmniejszyć napięcie?Grupa 5Jarek umówił się na spotkanie z koleżanką. W pośpiechu wylał na siebie pół flakonu perfum. Podczas powitania dziewczyna zwróciła uwagę na zbyt intensywny zapach. Jarek poczuł się głupio. Co może zrobić, by rozładować napięcie? 

Podsumowanie:

 

Uczniowie wypisują na karteczkach propozycje radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Karteczki przyklejają do tablicy. Wywieszamy planszę III i porównujemy jej treść z propozycjami uczniów.

  Plan metodyczny lekcji wychowawczej w klasie IIa L.O.                                   Temat: Wartości - ideały w życiu człowieka.

Cele lekcji:

·  Uczeń potrafi spojrzeć refleksyjnie na to co jest ważne w życiu.

·  Umie odróżnić rzeczy ważne od nieważnych.

·  Jest świadomy potrzeby wyborów nad tym co ważne i zbędne.

·  Posiada umiejętność pracy w grupie, argumentowania swoich decyzji, dochodzenia do kompromisu.

·  Rozwija umiejętność prezentacji własnego stanowiska.

Materiały i środki dydaktyczne: plansza-definicja wartości, karteczki samoprzylepne, arkusze papieru, piramida priorytetów.

Metody: technika "mówiącej ściany", " śnieżna kula", burza mózgów. piramida priorytetów mapa mentalna ćwiczenia indywidualne i zespołowe.

Przebieg zajęć:

1.Tworzenie pojęcia " wartości" - każdy z uczniów wypisuje na karteczce samoprzylepnej i przylepia do wspólnej planszy (mówiąca ściana) własną definicję wartości – co dla niego stanowi wartość w życiu, jak by określił to pojęcie.

Nauczyciel przytacza definicję prof. Drzewieckiego:

Wartości można określić jako cele, normy i zasady postępowania, odkryte w oparciu o doświadczenie psycho-pedagogiczne, które umożliwiają rozwój wychowanka oraz osiągnięcie przez niego trwałej satysfakcji życiowej.

Inne definicje:

Wartości to drogowskazy, kodeks życia; zasady, którymi kierujemy się w życiu, których powinniśmy przestrzegać, i które nadają sens naszemu życiu.

Wartości są bezcenne, ponadczasowe, pozwalają osiągnąć szczęście.

2. Tworzenie listy wartości - 10 elementów - metodą śnieżnej kuli:

najpierw 1 uczeń pisze na kartce własne propozycje, potem konsultuje z drugim uczniem, następnie dwie pary łączą się w czwórkę, potem w ósemkę itd.

a) cenionych w naszej kulturze,

b) cenionych w relacjach między ludźmi,

3. Hierarchizacja wartości metodą piramidy priorytetów.
Po ustaleniu 10 wartości, które w każdej grupie najczęściej się powtarzały, uczniowie w tych samych grupach hierarchizują te wartości metodą piramidy priorytetów.

   

4. Prezentacja.

Każda grupa prezentuje, które wartości umieściła na pierwszym, drugim... itd.  miejscu, i dlaczego. W oparciu o ich prezentacje nauczyciel tworzy na tablicy wspólną dla całej klasy piramidę.

Nauczyciel pyta uczniów, czy po tej lekcji uległa w jakiś sposób hierarchizacja ich wartości.

 
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj21
Wczoraj18
Tydzień111
Miesiąc470
Wszystkie90831

(C) Liczba odwiedzin na stronie
f1270026.jpg